EXPLOZIV/SPP-ul lui Pahontu, implicat in spionarea unui demnitar american la ONU

0
451

Poate cineva va analiza si verifica toate hotararile….O comisie parlamentara….SRI…

Pe langa protocoalele secrete incheiate intre institutii de forta ale statului de drept atat intre ele (SRI_MP_PICCJ_DNA), cat si cu alte autoritati ale admnistratiei publice centrale de specialitate (ministere, autoritati, agentii etc.), respectiv cu institutii parte a puterii judecatoresti (ICCJ_CSM_IJ) exista si alte tipuri de acte administrative/normative clasificate in clase de secretizare “secret de serviciu” sau “strict secret” pe diverse nivele de secretizare ce nu sunt aduse sub nicio forma la cunostinta cetatenilor Romaniei, nefiind publicate in MOf, intrucat prin lege s-a stabilit astfel. Oare cum poate oricare cetatean sa sa se pare in varii situatii de posibile decizii arbitrare ale autoritatilor publice sau imixtiuni in viata cotidiana a acestuia stabilite prin dispozitii secrete si neaduse la cunoatinta publicului.
Cine verifica daca dispozitiile in cauza nu incalca prevederile exprese instituite prin art.24 alin (5) si 33 din Legea nr.182/2002 , atat timp cat niciun cetatean nu a fost informat in mod public de existenta unor astfel de categorii de acte/documente clasificate si nepublicate, de ce ar trebui sa mergem pe buna credinta a celor ce le-au emis cand vedem cate abuzuri au fost comise voluntar sau din cupla, sub masca informatiilor clasificate, de catre persoane cu raspundere institutionala in statutul de drept?
De altfel, cum se poate aplica art.20 din Legea nr.182/2002 referitor la: ”Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestaţie la autorităţile care au clasificat informaţia respectivă, împotriva clasificării informaţiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum şi împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaţia va fi soluţionată în condiţiile legii contenciosului administrativ.”, cand cetateanul nu cunoaste continutul informatiilor clasificate ce ar putea sa-i afecteze drepturi si libertati fundamentale sau orice alte atribute protejate prin lege?
Mai mult, nu se publica macar numarul si titlul actului clasificat in cauza si/sau o referire pe scurt la continutul acestuia (acest fapt nu este prevazut in Constitutie ci doar faptul ca cele cu caracter militar se comunica celor interesati dar nu se precizeaza ca acestea nu ar putea fi publicate/referite doar prin nr., data de emitere, titlul si la ce se refera pe scurt fara afectarea eventualelor interese protejate) astfel incat orice persoană fizică sau juridică română sa aiba o cunoastere relativa asupra posibilelor consecinte juridice ce le-ar putea produce actul/documentul clasificat si sa poate astfel sa il invoce, in baza principiului echitabilitatii, opozabilitatii/egalitatii de arme, in cauze judiciare sau de contencios administrativ/civil.
Deci, intrucat cetatenii nu pot cunoaste actele clasificate in sine, dar si eventuale actualizari, modificari/completari sau abrogari, ce ar fi de facut?
Ca atare, in Romania incepand cu anul 2002 si, cred ca pentru sprijinirea cooperarilor “institutionale” stabilite prin protocale secrete ale SRI (in calitatea de autoritate nationala in domeniul protectiei informatiilor clasificate) cu terte parti, au aparut o serie de HG clasificate “secret de serviciu” sau “strict secret”, emise de guverne succesive si aplicate de cei ce au propus sau solicita astfel de horarari de guvern, prin care au fost aprobate liste cu categori de informatii clasificate, locuri si medii de importanta deosebită pentru protecţia informaţiilor secret de stat, etc.
Acum sa dam cateva exemple justificative de astfel de acte normative:
– HG nr.01050/2002 privind “lista documentelor clasificate din cadrul Serviciului Roman de Informatii” – Sedinta din data de 28.08.2017 la ora 09:00 Complet: 11 COM F Respinge cererea de declasificare a HG 01050/2002 ca promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge ca fiind fără obiect cererea de declasificare a Ordinului Directorului SRI nr. 1083/2006, a fişei de observaţie din perioada 3-6 septembrie 2012 emisă de Spitalul Clinic de Urgenţă „Dr. Agripa Ionescu ” şi a fişei de expunere la riscuri profesionale a reclamantului pe anul 2012. Respinge ca neîntemeiate cererile de declasificare a celorlalte documente şi de eliberare a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Cu drept de recurs în 15 ziLe de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică. Hotarare 158/2017 din 28.08.2017 (https://www.jurisprudenta.com/dosare-proc…/…/827q42q2016-42/)
– HG nr.0705/2003 privind lista informatiilor secrete de stat, pe niveuri de secretizare, elaborate sau detinute de catre MCTI, SC Romtelecom SA, SN Radiocomunicatii SA, CN Posta Romana si IGCTI;

– Hotărârea Guvernului nr.01365/2002 pentru aprobarea „Listei cuprinzând categoriile de informaŃii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deŃinute de Ministerul AdministraŃiei si Internelor”;

– Hotărârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente – prin care s-au abrogat “Hotărârea Guvernului nr. 0609/2015 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau de unitățile care funcționează în subordinea sau sub autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente, precum și Hotărârea Guvernului nr. S-1000/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Fondurilor Europene și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare, acte normative care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”;

– HG nr.01600/2002 “privind obiectivele, sectoarele si locurile care prezinta importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate” (pentru MAI);

– Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere: a) Aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi termenele de clasificare aferente acestora;
b) Abrogarea listei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. S/348/2013. (Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Guvernului nr. S/348/2013, privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate, pe niveluri de secretizare elaborate sau deținute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia. Propunere de HG din guvernarea lui Dacian Ciolos);
– Hotărârea Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și termenele de clasificare aferente acestora;

– In Dosar nr.672/1/2014, prin decizia penala ICCJ nr.11/2015 se scrie:
“A rezultat că începând cu data de 2 decembrie 2005 şi până la 2 decembrie 2010 informaţii privind orice tip de ofertă, raport de evaluare, prezentare a strategiilor de privatizare erau clasificate drept secret de serviciu. “În sprijinul celor susţinute, procurorii prezintă numeroasele întâlniri pe care le-a avut inculpatul wwww şi care rezultă din raportul de supraveghere operativă (filaj) realizat de organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul siguranţei naţionale – raportul de monitorizare SRI, transmis instanţei prin compartimentul de documente clasificate. “Independent însă de caracterul clasificat sau nu al informaţiilor cuprinse în documentele analizate, ceea ce se desprinde cu certitudine din probatoriul administrat în cauză este împrejurarea că acestea erau măcar în parte nedestinate publicităţii, având aşadar un caracter confidenţial. “Conform listei privind categoriile de informaţii secrete de stat, specifice în industrie şi termenele de clasificare ale acestora, sintezele privind indicatorii fizici şi valorici la nivel de minister, referitoare la industria de apărare şi conexe sunt clasificate ca informaţii strict secrete, termenul pentru care aceste sinteze au acest regim fiind de 20 de ani (vezi vol. CDC-M.E.C. trimis odată cu dosarul 222/D/P/2006, în regim clasificat, la Curtea de Apel Bucureşti şi anexa 3 vol. 21, fila 133). “În sensul celor expuse, actul de trimitere în judecată evocă mandatele emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi puse în executare de unităţile specializate ale S.R.I., mandate ce au regim clasificat, putând fi declasificate, potrivit Legii nr.182/2002 şi H.G. nr.585/2002, de către emitent, Î.C.C.J. – împrejurare concretizată la 18.03.2009; înregistrările ambientale din locaţia inculpatului wwwww, pătrunderea secretă şi căutarea de informaţii în reşedinţa acestuia Bucureşti, Bd. Gh. Magheru nr. Wwwwww, activităţile de supraveghere operativă (filaj) (suportul optic seria 005-131-0018 – înregistrat ca document clasificat de către S.R.I.”
“Sesizarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 08.06.2006 s-a realizat în împrejurarea în care au rezultat date şi indicii rezonabile, privind aspectul că unele persoane vizate pregăteau/desfăşurau activităţi ilicite de natură infracţională prin care se aducea atingere securităţii naţionale, dar şi altor valori ocrotite de legea penală. Sesizarea a avut loc printr-o comunicare cu caracter strict secret în legătură cu existenţa unui grup de criminalitate organizată, constituită în jurul cetăţeanului…”

Cred ca puteti trage singuri concluzii despre ce se intampla in tara noastra prin utilizarea fara un control institutional adecvat a informatiilor clasificate secret de stat si chiar cele clasificate secret de serviciu! (Col ® SRI, Ion Dedu).

https://www.jurisprudenta.com/dosare-procese/2016/827q42q2016-42/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here