Posturi scoase la concurs in administratie

0
245

Prahova: Posturi scoase la concurs in administratie. Vezi ce meserii se caută și în ce condiții îți poți înscrie dosarul.

Direcţia Judeţeană De Protecţia Plantelor și de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

șef formație – Formația de Lucru Vălenii de Munte – 2 posturi;
• muncitor calificat, treapta I – Formația de lucru Vălenii de Munte și Centrul de protecția plantelor Câmpina – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șef formație – Formația de lucru Vălenii de Munte – 2 posturi:
să îndeplinească condițiile de studii corespunzătoare postului – studii medii sau generale;
adaptabilitate la efectuarea lucrărilor specifice;
să îndeplinească condițiile minime de vechime în muncă în specialitatea corespunzătoare postului – nu necesită;

• muncitor calificat, treapta I – Formația de lucru Vălenii de Munte și Centrul de protecția plantelor Câmpina – 2 posturi:
să îndeplinească condițiile de studii corespunzătoare postului studii medii sau generale;
permis conducere categoria B;
adaptabilitate la efectuarea lucrărilor specifice;
să îndeplinească condițiile minime de vechime în muncă/în specialitatea corespunzătoare postului nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 mai 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 mai 2020, ora 09:00: proba interviu.

Primăria Orașului Sinaia, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de inspector de specialitate, gradul I A, în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartimentul Proiecte Europene.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă – minimum 1 an, în implementarea proiectelor/sau fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 mai 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • 14 mai 2020, ora 11.00: proba interviu.

Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat (4 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 mai 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 15 mai 2020, ora 12.00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here