Examen de promovare in grad profesional

0
410

Mizil: Examen de promovare in grad profesional. Vezi ce li se solicită funcționarilor publici și care sunt condițiile de participare.

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar :
– proba scrisă în data de 19.03.2020
– proba interviu în data de 23.03.2020.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 09.03.2020.

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii doi ani de activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Acte necesare înscrierii la examenul de promovare în grad profesional

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2018;
b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019- Codul Administrativ;
3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cehltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.82/1991- legea contabilitătii cu modificările şi completarile ulterioare;
6. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
7. Hotărîrea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Ziarul de Ploiești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here