EXCLUSIV/POLITICIENII „ROMÂNI”, CEI MAI PERICULOȘI ANTI-ROMÂNI, „INFRACTORI” !

0
474

   Când citim Constituția României („biblia juridică”), ne umplem de mândrie și de „legalitate”… noi, ăștia micii, nicidecum „iubiții noștri aleși” care dorm în Parlament, se lăfăie și se pârțâie atât în vilele RAPPS cât și în limuzine achiziționate din banii poporului… indivizi fără cei 7 ani de acasă care mănâncă și beau numai în cârciumi scumpe, gratis (în contul „cerșetorului de favoruri”) ori din șpăgi…

Degeaba a votat poporul, de 2 ori, Constituția României după „marea revoluție” din Decembrie 1989, „biblie” unde românii au ales să fie în acord cu Europa civilizată: ART. 148 Integrarea in Uniunea Europeana (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Dar, ce fac ai noștri „conducători”? Ce fac instituțiile statului „european, modern și democrat” român? Nimic altceva decât fură banii de la Buget pentru ca „boierii” să-și facă vile și vacanțe în țările „exotice” (în care nu sunt tratate de extrădare). Căci în data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) iar în data de 12 iunie 2018 Legea nr.677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal a fost abrogată de „iubiții și europenii noștri aleși” prin Legea nr.129/2018… însă, CODUL FISCAL și CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ CONTINUĂ SĂ PREVADĂ ÎN CUPRINSUL ACESTOR NORME „LEGEA NR.677/2001”:

  1. art.147 alin.(20) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr.227/2015 (20) Datele cu caracter personal cuprinse în declarația prevăzută la alin. (1) sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Codul de Procedură Fiscală adoptat prin Legea nr.207/2015:

– art.11 alin.(10): (10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către organele fiscale centrale şi locale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

– art.62 alin.(5): Fără a aduce atingere alin. (1) şi (6), fiecare instituţie menţionată la alin. (1), care are obligaţii de declarare, informează contribuabilii menţionaţi la alin. (1) cu privire la faptul că datele privind identificarea conturilor lor sunt selectate şi declarate în conformitate cu prezentul articol, furnizând acestora toate informaţiile la care au dreptul în temeiul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se realizează în timp util, astfel încât contribuabilii vizaţi de prezentul articol să îşi poată exercita drepturile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, înainte ca instituţiile menţionate la alin. (1) să transmită organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţiile menţionate la alin. (1).

Articolul 308 Protecţia datelor (1) Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentului capitol se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Instituţiile Financiare Raportoare şi autorităţile competente din România au calitatea de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Fără a aduce atingere alin. (1), fiecare Instituţie Financiară Raportoare din România informează fiecare Persoană care face obiectul raportării cu privire la faptul că informaţiile care o privesc prevăzute la art. 291 alin. (4) sunt selectate şi transferate în conformitate cu prezentul capitol şi furnizează persoanei toate informaţiile la care aceasta are dreptul în temeiul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în timp util pentru ca persoana să îşi poată exercita drepturile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, înainte ca Instituţia Financiară Raportoare să transmită informaţiile prevăzute la art. 291 alin. (4) autorităţii competente din România.

Ca și observație pertinentă, numai în anul 2017 Codul Fiscal a suferit 261 de modificări prin 10 acte normative succesive… iar în primele trei luni ale anului 2018, același Cod Fiscal a mai suferit 120 de modificări. Așadar, când vine vorba de furat bani de la cetățeni în mod „legal”, îmbuibații noștri „mult-iubiți” emit normative pe bandă rulantă… iar când vine vorba de protecția cetățenilor țării ce ar trebui asigurată, primordial, prin Legi drepte, conform tratatelor europene și internaționale (așa cum s-a angajat statul român semnând tratatele de aderare), aceiași politicieni: inculți, răi, îmbuibați dar „mari conducători”, preferă să nu o facă… chiar și dacă propria lor protecție, integritate este afectată.

În concluzie, îmbuibații care ne conduc, nu sunt în stare să modifice legislația națională în acord cu cea europeană (OBLIGATORIE dealtfel conform Constituției României) pentru care poporul român a optat și votat … deși pentru asta sunt plătiți „aleșii neamului”, nu pentru a-și umple conturile și face afaceri pe spinarea noastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor cetățenilor (inclusiv ale îmbuibaților inculți și indolenți care ne conduc țara, destinele spre dezastru) efectuîndu-se, în continuare, în baza unei Legi abrogate și care, culmea, nu mai corespunde realităților societății românești, europene, actuale. Vai de tine, Românie… „Țara mea de glorii, țara mea de dor” (Mihai Eminescu) .

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

N.R. Textele citate din Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală sunt preluate de pe sitte-ul „portal legislativ” unde tronează atât Ministerul „Injustiției” cât și Guvernul „Anti-România” sub egida steagului Uniunii Europene:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171282

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172697

 

Articolul EXCLUSIV/POLITICIENII „ROMÂNI”, CEI MAI PERICULOȘI ANTI-ROMÂNI, „INFRACTORI” ! apare prima dată în Ziarul Incisiv de Prahova.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here