EXCLUSIV/S-A RE-MILITARIZAT POLIȚIA CAPITALEI!/A ÎNCEPUT RE-MILIȚIENIZAREA MINISTERULUI AFACERIȘTILOR INTERNI!

0
120

Lașitatea, fuga de răspundere pentru gravele abateri de la: Convenția Europenaă a Drepturilor Omului, Constituție și Lege ale aleșilor neamului a atins culmea paroxismului în România. Cu toate acestea, aceiași aleși ai neamului, nu se dau în lături de la a încasa lefuri uriașe de la bugetul de stat deși grohăie cu nesimțire în spațiul public cum că „nu e” bani pentru „prostime”respectiv „luptă cu statul paralel” („fluturași” și „cormorani” de prin piscinele palatelor pe care le dețin).
Este și cazul ministriței blonde de la Videle, Carmen Dan, care, într-un document adresat instanței de judecată îi solicită acesteia „să nu mai răspundă în fața instanțelor de judecată pentru tâmpeniile pe care aceasta le-a făcut și continuă să le facă”, cităm: „ministrul este o persoană fizică și ocupă o funcție publică, nefiind el însuși autoritate publică”.
Tanti Carmensita! E bine că nu ai cultul personalității, că nu te confunzi cu instituția pe care o conduci (așa cum se întâmplă cu marea majoritate a șefilor de IPJ-uri, din IGPR și „Miliția” Capitalei)… însă, matale nu cunoști lumea în care „domnești” (că de trăit, trăiești pe alte planete). Vezi că Legea spune clar că „autoritățile și instituțiile statului emit proiecte de acte normative (ordine, instrucțiuni, dispoziții) care, odată ce sunt semnate de conducătorul instituției/autorității și, ulterior publicate în Monitorul Oficial al României (cu excepția celor clasificate potrivit art.15 și 17 din Legea nr.182/2002 coroborate cu art.13 din Legea nr.544/2001 și 24 alin.(5) respectiv art.33 din Legea nr.182-2002 – clasificarea abuzivă a informațiilor care ascund abateri/încălcări de la lege) devin „normă” și intră în circuitul legislativ al statului Român. Nu crezi? Ia citește (și, mai ales, încearcă mătăluță să înțelegi cu creierașul tău blondin) următoarele texte de Lege:
1. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Articolul 11(1) În vederea intrării lor în vigoare, legile și celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile și ordonanțele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autorităților administrative autonome, precum și ordinele, instrucțiunile și alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Celelalte acte normative se publică după ce au fost semnate de emitent.
Articolul 77 Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. Articolul 78 Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora.
2. LEGE nr. 90 din 26 martie 2001privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor: Articolul 46 (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. elaborează, avizează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităţilor din structura sa, a autorităţilor administraţiei publice locale şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului
Articolul 7 (5) În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul afacerilor interne emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
4. Statutul polișțstului, aprobat prin Legea nr.360/2002, zice că:
Articolul 10 (5) Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 21 (14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu și a perioadei de probă, precum și cea privind organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 22 (7) Competențele emiterii actelor administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condițiile legii.
Articolul 25(1) Fiecare polițist are un dosar personal care cuprinde: c) declarația de avere și alte documente, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 26^6 Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
etc. etc. etc. etc.
5. Legea contenciosului nr.554/2004:
Articolul 13 (4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.
Articolul 24 Obligația executării (3) La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1)și care nu au fost respectate în mod culpabil, instanța de executare, prin hotărâre dată cu citarea părților, aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile art. 906 din Codul de procedură civilă.
Articolul 26 Acțiunea în regres Conducătorul autorității publice se poate îndrepta cu acțiune împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovați sunt demnitari sau funcționari publici, se aplică reglementările speciale.

Tanti Carmensita, ai văzut, bre, ce zice la Lege (aceeași Lege pe care voi, aleșii noștrii ați inventat-o și ne obligați să o respectăm)? Zice că matale, din calitatea-ți de conducător (nu din calitatea-ți de persoană fizică, ca „nea’ Vasile de la colțul satului” ori „baba Dochia din vârful muntelui!”) emiți ordine și instrucțiuni, nicidecum „autoritatea” pe care o conduci! Aia (autoritatea) emite doar proiectul care, dacă nu îl semnezi mătăluță, devine hârtie igienică. Învață bre, să te delimitezi de calitatea-ți de „persoană fizică de la secretariatul școlii” de calitatea ta oficială de „ministru”… te faci de rușine (nu că nu te-ai fi făcut deja), bre!

Noi, cei din Redacția Incisiv de Prahova, știm că dumneavoastră, „duoamnă” ministru, ești înconjurată de ipochimeni inculți și cre(ș)tini care fraudează Legea pentru a-și ascunde: furturile, abuzurile, ilegalitățile, însă, matale ar trebui să fii mai bine pregătită profesional decât ei (teoretic), să nu semnezi „ca primarul” orice îți bagă sub nas imbecilii cu epoleți care te conduc (ne scuzați, „consiliază”… foarte proastă consiliere mai ai, tante Carmen Dan, prin ministerul ăsta care a ajuns de două parale, din păcate).
Apropos, tanti Carmensita: când matale emiți un act administrativ unilateral (sper că ști ce e ăla) pentru a-l numi pe un șef într-o funcție de „mahăr cu epoleți”, semnează cumva autoritatea (adică toți angajații din M.A.I.)? Sau doar tu, din calitatea-ți de ministru (conducător) nicidecum de „persoană fizică” (ca Vanghelie – cred că îl mai cunoști pe membrul vostru de partid, fost primar la Sectorul 5, „nenea almanahe”).
Mătăluță, tanti „persoană fizică” Carmensita Dan, când încasezi „pi card” leafa lunară de 25.000 de lei, o încasezi pentru scobitul în nas pe la sediul PSD-ului sau pentru că îți exerciți atribuțiile de conducător al ministreului (emiți ordine și instrucțiuni strict în baza legii care le ordonă, fără a modifica, completa, abroga Legea în baza și executarea căreia au fost emise)? Exercitarea atribuțiilor de conducător, indiferent de persoana fizică care ocupă această funcție, tanti Carmensita, incumbă nu doar drepturi ci și obligații! Iar matale ai dreptul să primești 25.000 de lei pentru a respecta și aplica Legea, nu pentru a-ți face unghiile sau să te coafezi în biroul situat în CC al PCR, „capisci”!

O altă inepție, mai mare decât casa, mai zice tanti Carmensita instanței de judecată: „instanța de judecată poate să abroge o normă juridică”, în condițiile în care o instanță de judecată nu poate decât să stabilească existența/inexistența unei norme juridice nepublicate (probă) ori să o anuleze, conform Legii. Atributul „abrogării” aparține exclusiv emitentului normei juridice (în cazul de față, ministrului Afacerilor Interne). Ia uite, tanti Carmen ce zice la Legea nr.24/2000: „Articolul 58 (2) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (1), actele normative de importanță și complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă și în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiția ca intervențiile propuse să între în vigoare la aceeași dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ.”

Așteptăm reacția matale publică, dar și a incompetenților care ți-au băgat sub nas, la semnat, inepțiile, „dând de lucru” Redacției Incisiv de Prahova!

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

N.R. În M.A.I. s-a practicat și se practică uzitarea de norme interne emise în baza OUG nr.63/2003, abrogată de OUG nr.30/2007. Adică, M.A.I.-ul consfințește, cu titlu de Lege, normele (cu precădere cele interne) abrogate de Lege… o gravă încălcare a Legii nr.24/2000: „Articolul 64(3) Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial. Fac excepție prevederile din ordonanțele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament.(4) Dacă o normă de nivel inferior, cu același obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligație îi revine autorității care a emis prima actul.”
Chiar dacă am satirizat-o pe doamna ministru Carmen Dan și acei angajați din Aparatul central al M.A.I. care au conceput inepțiile adresate instanței de judecată, nu putem să nu observăm că, pentru prima dată în istoria M.A.I.-ului, un ministru (Carmen Dan) și câțiva angajați din Direcția generală Juridică a M.A.I.-ului recunosc în fața unei instanțe de judecată că: norma nesecretă, non militară, nepublicată în Monitorul Oficial al României, este inexistentă din punct de vedere juridic (nu produce efecte juridice). Este un lucru admirabil și sperăm ca această „eroare” (nepublicarea în Monitorul Oficial a normelor interne emise de conducătorii din acest minister) să aparțină numai trecutului.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here