EXCLUSIV/FALSA REPREZENTATIVITATE SINDICALĂ DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE! CUM SUNT MINȚITE INSTANȚELE DE JUDECATĂ (EPISODUL X)

0
81

Dreptul de asociere în vederea respectării, protejării drepturilor fundamentale este dreptul fundamental al oricărei persoane, cetățean al oricărui stat democratic. însă, acest drept trebuie limitat la voința drepturilor fundamentale și a legii. Atunci când o organizație nonguvernamentală (ONG) începe să se delimiteze de scopul pentru care a fost constituită, atât membrii cât și instituțiile abilitate ale statului trebuie să reacționeze prompt.

Este și cazul sindicatelor din M.A.I. care, prin falsificarea datelor (obținerea de date „umflate”) au dobândit „reprezentativitatea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, structurilor M.A.I. încadrate cu polițiști”. Prin această „reprezentativitate” nu s-a urmărit protejarea întocmai a drepturilor și libertăților membrilor din aceste sindicate ci atingerea scopurilor personale ale unor „lideri sindicali”, de regulă pensionari ce se află, încă, la „butoanele” sindicatelor.

Dorim să mulțumim, pe această cale, echipelor de angajați din Inspectoratul General al Poliției Române și următoarele inspectorate județene de poliție care au răspuns întocmai solicitărilor ziarului Incisiv de Prahova: Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Telelorman, Vrancea care ne-au comunicat răspunsuri fără nicio reținere, frică etc., înțelegând acești oameni că rolul presei este acela de a informa cât mai corect cetățenii țării și instituțiile abilitate pentru stoparea ilegalităților și respectarea (îmbunătățirea) Legii.

În România modernă, dreptul de a adera la o organizație sindicală este stabilit prin Legea dialogului social nr.62/2011 unde se interzice cu desăvârșire ca o persoană să adere la două sau mai multe sindicate. însă, legiuitorul român „a omis” să stabilească sancțiuni pentru persoanele care aderă la două sau mai multe sindicate sau pentru sindicatele care „atrag” membrii și de la alte sindicate fără a-i retrage din organizațiile sindicale în care erau înscriși anterior. Astfel, sindicatele dobândesc un număr mare de membrii, cu aceiași membrii… devenind federații sindicale precum alianțele dintre partidele politice . Până la urmă, sindicatul conferă „liderului sindical vocal” rampa de lansare în politică, demagogia fiind prima calitate a candidatului politic român agreată de partidele politice.

De fapt, niciun sindicat din M.A.I. și nici măcar vreo federație de sindicate din M.A.I. nu are numărul necesar de membrii pentru a obține reprezentativitatea, conform Legii, pentru fiecare „angajator” din M.A.I. sau M.A.I. Însă, prin inducerea în eroare a instanțelor de judecată și a reprezentanților Ministerului Public, cu înscrisuri emise în fals de Aparatul central al M.A.I./structuri M.A.I. (angajați care cotizează la 2 sau mai multe sindicate, sindicate care nu dețin numărul cerut de legea 62/2011 – 50%+1 – pentru dobândirea reprezentativității) instanțele de judecată au fost induse în eroare … căci, în România modernă „o mână spală pe alta și amândouă fața”.

În aceste condiții, angajații M.A.I. care sunt înscriși în mai multe sindicate sau doar într-un singur sindicat ar trebui să se întrebe dacă acea organizație sindicală îi poate apăra, respecta drepturile în condițiile în care sindicatul/sindicatele au încălcat Legea doar pentru a-i încasa, lunar, cotizația dar și obținerea altor beneficii (donații, sponsorizări, sedii, autoturisme din partea angajatorului, deducerea de 2% din impozitul anual etc.).

Un alt aspect ce trebuie reținut este lipsa transparenței ședințelor de dialog social. Acestea ar fi trebuit să fie publice, nu ținute în spatele ușilor închise. Astfel, orice persoană interesată ar fi putut vedea (dez)interesul, (in)acțiunea factorilor decidenți din instituții și sindicate. Lipsa de transparență ascunde, de cele mai multe ori, ilegalități și abuzuri.

La Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, 1330 polițiști fac parte din 11 sindicate… Deci, conform acestor date, județul Constanța are un număr de 14.630 polițiști angajați efectiv… adică, 25% din efectivele Poliției Române se află în acest județ. În atare condiții, de ce mai sunt detașați poliiști din alte județe în sezonul estival în județul Constanța?

IPJ Timiș a oferit un „răspuns” cel puțin amuzant: nu dețin nicio dată cu privire la organizații sindicale și membrii acestora, dar nici la numărul de angajați. Se apre că în această structură a Poliției nu există nici sindicate și nici angajați. Doar șeful IPJ Timiș, dl.Petecel Alin care, când și când, mai scrie și semnează câte o hârtie… căci nu are postată nici măcar declarația de avere pe sitte-ul structurii care o conduce. Dealtfel, ziarul Sursa de Vest a publicat la data de 02.01.2018 articolul: Exclusiv: Alin Petecel, șeful I.P.J.Timiș, un mincinos cu epoleți, care protejează infracțiunile săvărșite de subordonații săi (http://www.sursadevest.ro/eveniment/item/4100-exclusiv-alin-petecel,-%C8%99eful-i-p-j-timi%C8%99,-un-mincinos-cu-epole%C8%9Bi,-care-protejeaz%C4%83-infrac%C8%9Binile-s%C4%83v%C4%83r%C8%99ite-de-subordona%C8%9Bii-s%C4%83i.html): „IPJ Timiș a secretizat cea mai mare parte din informațiile solicitate ignorând astfel Art. 24 aliniatul 5 din legea nr. 182/2002 privind informațiile clasificate, prin care se interzice clasificarea ca secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Mai mult, Alin Petecel, șeful I.P.J.Timiș, nu și-a pus semnătura pe răspunsul la cererea noastră chiar dacă cererea i-a fost adresată personal.

Este evident că Alin Petecel, șeful I.P.J.Timiș, ascunde lucruri grave care se petrec de ceva vreme în ograda pe care o păstorește. Este evident că Alin Petecel și-a ales echipa în care joacă. Este clar că în clădirea de pe Take Ionescu se întâmplă tot mai multe lucruri necurate, care nu au nicio legătură cu munca de poliție.”

Lipsa declarațiilor de avere și de interese de pe sitte-ul IPJ Timiș a șefului IPJ Timiș, Petecel Alin, confirmă susținerile colegilor noștri de la Sursa de Vest.

Dealtfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Timiș a confirmat prin adresa nr. 24092/CRP/23.10.2018 faptul că niciun sindicat M.A.I. nu a solicitat reprezentativitate pentru angajații M.A.I. din acest județ care, nu are angajat nicun polițist (conform susținerilor șefului IPJ Timiș).

La IPJ Botoșani, numărul de angajați este „necunoscut”… „secret de stat”. Chiar dacă Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual ar avea înregistrați 449membrii cotizanți, ITM Botoșani ne confirmă că nu există niciun dosar de reprezentativitate la nivelul acestei structuri de Poliție. Același aspect îl regăsim și la Constanța, și Tulcea unde se ascund informațiile publice solicitate de ziarul Incisiv de Prahova, pentru protejarea faptului că niciun sindicat nu este reprezentativ și acceptă membrii în 2 sau mai multe organizații deși legea interzice acest aspect. IPJ Tulcea susține chiar că „sindicatele nu și-au dat acordul pentru a fi comunicat ziarului Incisiv de Prahova numărul de membrii”. ONG-urile au obligația să fie transparente, nu să își ascundă ilegalitățile sau să își mențină ascunse ilegalitățile (în cazul în care există), precum lipsa numărului de membrii (care nu mai sunt înscriși și în alte organizații sindicale) necesar obținerii reprezentativității.

„Nu există sancțiuni prevăzute în Legea dialogului social pentru înscrierea în 2 sau mai multe sindicate”, este răspunsul primit de la structurile Poliției.

IPJ Caraș-Severin refuză să ne comunice numărul de angajați însă, ne comunciă faptul că 142 angajați M.A.I.-IPJ Caraș Severin sunt ilegal înscriși în 2 sau mai multe organizații sindicale la care și cotizează dealtfel.

IPJ Hunedoara susține că sunt angajați 852 polițiști și 34 personal contractual în această structură a M.A.I. însă refuză să ne comunice numărul membrilor din aceste organizații. ITM Hunedoara ne comunică prin adresa nr.19210 din 24.10.2018 faptul că Sindicatul Vameșilor și Polițiștilor ProLex a depus dosarul pentru obținerea reprezentativității doar pentru angajați din primării aflate pe raza județului Hunedoara. Nici în acest județ angajații M.A.I. nu au sindicate reprezentative.

IPJ Alba ne comunică următoarele: din cei 742 angajați (713 polițiști și 29 personal contractual) 398 angajați sunt înscriși la Sindicatul ProLex. Dealtfel, ITM Alba a confirmat faptul că acest sindicat a dobândit reprezentativitatea la nivelul acestei structuri M.A.I. (50%+1). Niciun angajat din MAI-IPJ Alba nu este înscris în 2 sau mai multe sindicate.

IPJ Bacău ne comunică faptul că 92 polițiștii sunt membrii în 2 sindicate și 2 polițiști sunt membrii în 3 sindicate, din totalul de 1067 angajați (1028 polițiști și 39  personal contractual). Deși Sindicatul Național al Polițiștilor și personalului Contractual are 705membrii (peste limita impusă de legiuitor), acesta nu a solicitat ITM Bacău reprezentativitatea.

IPJ Bistrița-Năsăud susține că Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual are 316 rețineri de cotizații. Potrivit sitte-ului ITM Bistrița-Năsăud Sindicatul Sed Lex Bistrița Năsăud are reprezentativitate petnru polițiști… deși la nivelul IPJ Bistrița-Năsăud, Sindicatul Sed Lex are înscriși doar 2 membrii.

IPJ Bihor ne aduce la cunoștință că sunt angajați îna ceastă structură a M.A.I.: 1197 persoane (1063 polițiști și 34 personal contractual) și doar 15 polițiști sunt înscriși ca și membrii cotizanți la 2 sau mai multe sindicate. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual are 664 rețineri de cotizații. deși are numărul de membrii necesari pentru obșinerea reprezentativității, SNPPC nu și-a exprimat acest drept la ITM Bihor.

IPJ Dâmbovița ne comunică, defalcat, faptul că are „o feerie” de membrii sindicali cotizanți: 222 angajați cotizează la două sindicate, 17 polițiști cotizează la 3 sindicate și 4 polițiști cotizează la 4 sindicate. Deși Sindicatul Național al Polițiștilor și personalului Contractual „are” înregistrați 864membrii, ITM Dâmbovița ne-a comunicat faptul că nu a fost înregistrat niciun dosar de reprezentativitate pentru sindicatele care „îi reprezintă” pe angajații M.A.I.

IPJ Ialomița susține că în această entitate a M.A.I. sunt 693 angajați (663 polițiști, 5 funcționari publici și 25 personal contractual). 201 polițiști sunt înscriși, ilegal, în 2 sau mai multe sindicate. Sindicatul național al polițiștilor și Personallului Contractual fiind înregistrat cu un număr de 360rețineri.  ITM Ialomița ne comunică faptul că niciun sindicat M.A.I. nu a solicitat să fie înregistrat ca și reprezentativ. calculînd numărul de membrii înregistrați la nivelul IPJ Ialomița (conform datelor furnizate), această structură ar avea în plată un număr de:750 angajați (cu 57 angajați mai mulți decât cei aflați în plată, conform Bugetului).

IPJ Iași ne comunică faptul că în această structură M.A.I. a solicitat angajaților care cotizează la 2 sau mai multe sindicate să își aleagă un singur sindicat la care să rămână membru, conform Legii nr.62/2011. Cu toate acestea, există un număr de 48 angajați care continuă să încalce Legea și să cotizeze la 2 sau mai multe sindicate… fiindcă, „nu există sancțiuni” iar sindicatele au tot intersul să aibe cât mai mulți membrii cotizanți, care să „verse” bani în vistieria organizației și buzunarele liderilor.

Și în acest inspectorat județean Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual „are” înregistrați 767membrii.

La IPJ Ilfov, cei mai mulți membrii înregistrați sunt în Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual: 412 rețineri. Niciun angajat din această structură M.A.I. nu este înregistrat la 2 sau mai multe sindicate.

În IPJ Mureș, sindicatele polițiștilor EUROPOL și „Lege și Onoare” au înscriși cei mai mulți membrii: câte 226membrii, fiecare sindicat. Niciun angajat nu este înscris în 2 sau mai multe sindicate susuține IPJ Mureș.

IPJ Olt susține că, din cei 1093 angajați (1052 polițiști și 41 personal contractual) cei mai mulți membrii cotizanți sunt înregistrați în Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Sed Lex: 147 membrii. Niciun angajat nu este înscris în 2 sau mai multe sindicate susuține IPJ Olt. Așadar, niciun sindicat M.A.I. nu are reprezentativitate în județul Olt și nici nu a formulat o cerere pentru obținerea reprezentativității, ne comunică ITM Olt.

IPJ Prahova ne comunică faptul că un număr de 419 polițiști cotizează ilegal la 2 sau mai multe sindicate, cele mai multe rețineri fiind în favoarea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual: 1179 rețineri.

IPJ Sălaj are un număr de 521 angajați (498 polițiști și 23 personal contractual). Sindicatul EUROPOL are cel mai mare număr de membrii cotizanți:324 rețineri, în condițiile în care niciun angajat nu este membru în 2 sau mai multe sindicate. Cu toate acestea, ITM Sălaj ne-a comunicat că nicio organizație sindicală nu a făcut demersuri pentru dobândirea reprezentativității.

IPJ Satu Mare are un număr de 719 angajați (687 polițiști și 32 personal contractual) și niciun angajat care să cotizeze la 2 sau mai multe sindicate. Cei mai mulți angajați sunt înscriși în Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual: 314 rețineri. Cu toate acestea, SNPPC nu îndeplinește condițiile de reprezentativitate (50%+1) impuse de legiuitor.

În IPJ Teleorman sunt 319 angajați cărora le sunt reținute cotizație lunară pentru SNPPC. Niciunui angajat nu îi este reținută, lunar, cotizație pentru 2 sau mai multe sindicate. Pe sitte-ul ITM Teleorman nu figurează niciun sindicat M.A.I. ca fiind înregistrat pentru obținerea reprezentativității.

IPJ Vrancea are un număr de 195 angajați care cotizează, ilegal, la două sau mai multe sindicate. ITM Vrancea ne comunică faptul că niciun sindicat M.A.I. nu a depus dovada pentru obinerea reprezentativității, chiar dacă SNPPC este înregistrat cu 390 rețineri.

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române – Aparat central sunt înregistrați 643 angajați ca fiind membrii în SNPPC. Niciun angajat din IGPR nu este înregistrat în 2 sau mai multe organizații sindicale. Potrivit sitte-ului ITM București, SNPPC a solicitat și dobândit reprezentativitate la nivelul întregii Poliții Române deși nu îndeplinește această condiție (50%+1)… mai ales că are înregistrați membrii cotizanți și la alte sindicate.

Până în prezent, cea mai înverșunată în refuzul de a comunica date și informații cu privire la numărul de angajați și numărul de membrii în sindicatele M.A.I. (mai ales angajații înscriși în 2 sau mai multe organizații sindicale) rămâne Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne… „creierul” care promovează proiecte de acte normative și care emite, în fals, înscrisuri cu privire la numărul de angajați și de membrii pentru dobândirea reprezentativității de către sindicatele prietene.

(Va urma)

Alexandru Firicel

N.R. Din lipsă de spațiu, nu vor fi postate toate răspunsurile structurilor la care se face vorbire în prezentul articol.

14.11.2018 Raspuns final – solicitare din 17 octombrie Incisiv de Prahova

Rasp_IPJ Constanta – e magnific

Răspuns IPJ Calarasi 2

Raspuns IPJ DB

Nr.16260 /544 din 14 noiembrie 2018

Ex.1/1

În atenţia d-lui Alexandru Firicel,

șef Departament Investigații „Incisiv de Prahova”

Adrese de corespondență:

E-mail: afiricel.incisivprahova@gmail.com

 

Vă informăm că solicitarea dumneavoastră transmisă prin e-mail, la adresa cabinet@bh.politiaromana.ro, la data de 19 octombrie 2018, formulată în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, a fost înregistrată la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor sub nr.16244/544 din 19 octombrie 2018. Urmare a cererii dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

 

  1. – Polițiști – 1.163;

– Personal contractual – 34.

  1. – 3. Organizații sindicale cu membri din cadrul I.P.J. Bihor:

 

Sindicatul Național al Agenților de Poliție 264
Sindicatul Europol 8
Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual 664
Sindicatul Pro Lex 21
Sindicatul Pro Sed Lex Bihor 9
Sindicatul Diamantul 13

 

 

  1. 15 polițiști din cadrul I.P.J. Bihor sunt membri în două sau mai multe organizații sindicale.

– 5 membri cotizează atât la Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, cât și la Sindicatul Național al Agenților de Poliție;

– 2 membri cotizează atât la Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, cât și la Sindicatul Europol;

– 3 membri cotizează atât la Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, cât și la Sindicatul Pro Lex;

– Un membru cotizează atât la Sindicatul Național al Agenților de Poliție, cât și la Sindicatul Europol;

– Un membru cotizează atât la Sindicatul Național al Agenților de Poliție, cât și la Sindicatul Pro Lex;

– Un membru cotizează atât la Sindicatul Național al Agenților de Poliție, cât și la Sindicatul Sed Lex;

– Doi membri cotizează atât la Sindicatul Național al Agenților de Poliție, cât și la Sindicatul Diamantul;

 

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de interes public.                         

Cu deosebită stimă,

Responsabil Legea nr.544/2001,

Comisar de poliție Alina Dinu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here