EXCLUSIV/PREȘEDINTELE A.N.I., BOGDAN STAN ȘI A.N.I. SOLICITĂ, ILEGAL, CAB-SCAF REINTERPRETAEA LEGII, DOAR-DOAR VOR SCĂPA DE SANCȚIUNEA IMPUSĂ DE TMB-SCAF

0
663

Suntem cu toții tot mai oripilați de ilegalitățile unor funcționari și conducători de instituții prezentate zilnic în presa națională. Cu toate dovezile publice prezentate, parcă nu se schimbă nimic, din contră… de aceea, un rol hotărâtor în sancționarea agenților statutului a acelor funcționari care comit ilegalități revine, exclusiv, instanțelor de judecată.

Dar, ce te faci când instituții/autorități/entități publice (precum D.G.P.M.B. și A.N.I.) încalcă Legea? Vă reamintim că D.G.P.M.B. și șeful acesteia, Voicu Marius, au ascuns timp de 2 ani un „polițist” condamnat penal de Cab-Secția Penală în spateze zidurilor DGPMB și a uniformei de poliție (Constantin Aurelian).

În cauza 8159/3/2018, TMB-SCAF i-a amendat pe Bogdan Stan și A.N.I. pentru faptul că nu au respectat o senitnță a TMB-SCAF rămasă definitivă prin nerecurare (nu au mai introdus cerere de recurs): https://www.incisivdeprahova.ro/2018/06/18/exclusivla-solicitarea-sefulului-departamentului-investigatii-al-ziarului-incisiv-de-prahova-alexandru-firicel-tribunalul-bucuresti-sectia-contencios-administrativ-si-fiscal-sanctiona/.

Îngroziți de hotărârea instanței de fond (dat fiind caracterul suspensiv al recursului – cererea de recurs suspendă aplicarea hotărârii instanței de fond), Bogdan Stan și A.N.I. solicită acum instanței de recurs (CAB-SCAF) să reinterpreteze Legea în favoarea lor invocând chiar Decizia ÎCCJ-RIL nr.12/2018 (într-o formă reinterpretată de ei).

Vă amintim că, în cauza CEDO Moinescu împotriva României[1], Curtea de la Strasbourg a constatat o încălcare a dreptului la un proces echitabil și a sancționat România pentru faptul că instanța de apel a reinterpretat probele de la dosarul cauzei, fără a mai audia martorii și, astfel, a schimbat sentința primei instanțe în defavoarea acuzatului. iar Decizia ÎCCJ-RIL nr.12/2018 prevede cu maximă claritate, cităm:

Înalta Curte a stabilit  faptul că în interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare:  

– termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalități este termenul de prescripție a executării silite, de 3 ani, reglementat de art. 706 din Codul de procedură civilă, termen care curge de la data executării obligației sau, în caz de neexecutare, de la data expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația;  

– penalitățile stabilite în procent pe zi de întârziere se calculează de la momentul indicat în încheierea pronunțată în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, până la executarea obligației, dar nu mai târziu de momentul expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația, în caz de neexecutare;  

– în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, instanța de judecată poate stabili valoarea obiectului obligației la care se aplică penalitățile de întârziere stabilite în procent pe zi de întârziere, în ipoteza în care instanța prevăzută la art. 24 alin. (3) din aceeași lege nu a stabilit acest lucru. ” (Redactia Incisiv de Prahova).

N.R.: De fapt, Bogdan Stan și A.N.I., solicită CAB-SCAF să reinterpreteze Legea  nr.554/2004 (să o modifice chiar) și, astfel, neândeplinirea dispozițiilor unei hotărâri definite a instanței de judecată să nu mai poată atrage răspunderea civilă și/sau penală a funcționarilor care o încalcă. V-ar plăcea acest aspect? Nouă, sincer, nu!

 

[1] 38. În opinia Curții, efectuând o astfel de analiză, curtea de apel nu s-a limitat la simpla apreciere a unei chestiuni de drept – sau mai exact, a unei încadrări juridice a faptelor, astfel cum susține Guvernul – ci, pur și simplu, a realizat o nouă interpretare a faptelor, acordând o nouă conotație acțiunilor reclamantului. În consecință, situația acestuia s-a înrăutățit, fiind la baza condamnării sale la o pedeapsă cu închisoarea.

  1. În plus, pentru a se pronunța astfel, curtea de apel a procedat la o nouă interpretare a mărturiilor depuse la dosar, fără a asculta ea însăși martorii. Astfel, curtea de apel a adoptat o poziție opusă celei din hotărârile instanțelor inferioare, care îl achitaseră pe reclamant, în special pe baza depozițiilor martorilor respectivi, făcute în cursul ședințelor de judecată desfășurate în fața lor. Deși era de competența instanței de recurs să aprecieze diferitele elemente de probă, este la fel de adevărat că reclamantul a fost stabilit vinovat pe baza acelorași mărturii care fuseseră suficiente pentru a-i determina pe judecătorii din primele instanțe să se îndoiască de temeinicia acuzației și să motiveze achitarea acestuia. În aceste condiții, omisiunea curții de apel de a audia martorii în cauză, înainte de a-l declara vinovat pe reclamant, a limitat semnificativ caracterul efectiv al dreptului la apărare (Găitănaru, citată anterior, pct. 32,Văduva, citată anterior, pct. 50 și,mutatis mutandis, Lacadena Calero împotriva Spaniei, nr. 23.002/07, pct. 49, 22 noiembrie 2011).
  2. Aceste elemente îi permit Curții să concluzioneze că respectiva condamnare a reclamantului pentru favorizarea infractorului, pronunțată fără ascultarea directă a martorilor, deși acesta fusese achitat de două instanțe inferioare, este contrară cerințelor unui proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenție.

 

Articolul EXCLUSIV/PREȘEDINTELE A.N.I., BOGDAN STAN ȘI A.N.I. SOLICITĂ, ILEGAL, CAB-SCAF REINTERPRETAEA LEGII, DOAR-DOAR VOR SCĂPA DE SANCȚIUNEA IMPUSĂ DE TMB-SCAF apare prima dată în Ziarul Incisiv de Prahova.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here