EXCLUSIV/DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI VOICU MARIUS RECUNOSC, TACIT, CĂ AU PROTEJAT ȘI PROTEJEAZĂ POLIȚIȘTII CARE „DAU ȘPAGĂ CUI TREBUIE”

0
602

Nr 918756/09.05.2018

Către,

MINISTRUL AFACERILOR INTERENE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

INSPECTORUL ȘEF AL I.P.J. PRAHOVA

I.P.J. PRAHOVA

Subscrisa, Ziarul incisiv de Prahova,

În temeiul art. 1 alin.(3) și (5)[1], art.15 alin.(1)[2], art.16 alin.(1) și (2)[3], art. 51 alin.(2) și (4)[4] Constituție și art. 15 lit.b)[5] din Legea nr.360/2002, vă aducem la cunoștință faptul că, în data de azi, în urma unor mesaje  ale cetățenilor Municipiului Ploiești, jud.Prahova, a fost publicat articolul: https://www.incisivdeprahova.ro/2018/05/09/exclusivcand-esti-mare-mahar-politist-legea-nu-ti-se-aplica-asa-este-d-le-iulian-smaranda-adjunct-al-sefului-sectiein-4-politie/ în care se evidențiază că dl. subcomisar de poliție Iulian Smaranda – adjunct al șefului Secției 4 Poliție Ploiești a încălcat regulile privind regimul circulației în sensul că a parcat autoturismul proprietate personală chiar pe trecerea de pietoni din zona Liceului I.L. Caragiale, Ploiești (str. Soarelui colț cu str. Gheorghe Doja).

Față de cele prezentate, opinăm că dl. subcomisar de poliție Iulian Smaranda – adjunct al șefului Secției 4 Poliție Ploiești se încadrează la prevederile art. 57 lit.a), b), d), h) și k)[6] din Legea nr.360/2002 și vă solicităm să îl cercetați.

Având în vedere că aspectele sesizate sunt publice, vă solicităm să ne comunicați, în regim de urgență, următoarele:

  1. Modul în care ați înțeles soluționarea prezentei;
  2. Sancțiunea/sancțiunile acordate.

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:  incisivprahova@gmail.com.

Va multumim pentru solicitudine,

Radu  C.M. Adrian  Ovidiu   – Director General al ziarului online “Incisiv de Prahova

                         Cu stima,

 

Data: 09.05.2018

 

[1] ART. 1 Statul roman (3) România este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, in spiritul tradiţiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, si sunt garantate. (5) In România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale si a legilor este obligatorie.

[2] ART. 15 Universalitatea

(1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea.

[3] ART. 16 Egalitatea in drepturi (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

[4] ART. 51 Dreptul de petitionare (4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.

[5] Articolul 15(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către: b) ministrul afacerilor interne, pentru ceilalți ofițeri de poliție, la propunerea inspectorului general al Poliției Române;

[6] Articolul 57Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de polițist, comise cu vinovăție:a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției; b) neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefii ierarhici sau de la autoritățile anume abilitate de lege; d) depășirea atribuțiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relațiile cu cetățenii; h) nerespectarea prevederilor jurământului de credința; k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite prin lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here