EXCLUSIV/TELEKOM ROMANIA, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii si Compania Naţională Poşta Română S.A detin PROTOCOALE ILEGALE CU SRI/DUMITRU COCORU/AVIZ CLIENTILOR!

0
537

Prin Hotararea nr 89 din 29.03.2018 Coniliul local al municipiului Ploiesti a aprobat instrainarea prin vanzare directa a terenului in supragata de 604.46 mp situate in Ploiesti, B-dul Independentei nr 30, numar cadastral 8941 si carte funciara 133589 catre SC NOVADEX&CA SRL.

In conformitate cu dispozitiile art 14 din Legea 544/2004, Incisiv de Prahova intelege prin reprezentantul sau legal sa formulize cerere pentru suspendarea efectelor Hotararii nr 89/29.03.2018 adoptata de Consiliul Local al municipiului Ploiesti, hotarare care este vadit nelegala si care creeaza prejudicii tuturor cetatenilor municipiului Ploiesti, inclusive noua.

Prin cererea nr 9029/23.04.2018 am formulat plangere prealabila impotriva hotararii a carei suspendare o solicitam, apreciind actul administrative ca fiind nelegal.

Cu privire la conditia cazului bine justificat

 

Actul administrative contestat este vadit nelegal incuviintandu-se o vanzare directa din patrimonial orasului, a unui teren pentru care este incheiat contract de concesiune nr 005642 din 10 mai 2004, pentru o perioada de 49 de ani, adica pana in anul 2053!!!

Totodata, terenul in cauza, desi este prezentat ca fiind inscris in domeniul privat al municipiului are o situatie juridical incerta, acesta trebuind sa faca parte din domeniul public al municipiului si nu din domeniul privat.

Hotararea, asa cum este redactata NU este motivata!!!

Chiar daca aceasta are un cuprins destul de “generous”, din continutul acesteia LIPSESTE motivarea pentru care s-a aprobat vanzarea directa a unui teren pentru care este in derulare un contract de concesiune.

       Din cuprinsul hotararii, NU rezulta ce se intampla cu contractual de concesiune, contract care este in vigoare, si care prevede la Cap.VI, pct 10 obligatia concesionarului ca la incetarea contractului de inchiriere, sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul, care este bun de retur, in mod gratuity, liber de orice sarcini si fara o pretentie.

       Procedura vanzarii, asa cum a fost facuta de catre coniliul local incalca prevederile art 123 din Legea 215/2001 republicata!

  • Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea, bunurilor care fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.
  • Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin LICITATIE PUBLICA, organizate in conditiile legii.
  • Prin derogare de la prevederile alin (2), in cazul in care coniliile locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat in proprietatea private a uitatii administrative-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului afferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de conbiliul local sau judetean, dupa caz.
  • Proprietariiu constructiilor prevazute de alin (3) sunt notificati in termen de 15 zile asupra hotararii coniliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.

In cazul de fata NU a existat o asemenea procedura, fiind doar o cerere din partea cumparatorului, de a cumpara terenul!!!

Nu rezulta faptul ca SC NOVADEX&CA SRL este “constructorul de buna credinta al imobilului in cauza”, pentru a se face o vanzare directa.

In raportul de specialitate nr 65/05.03.2018 anexa la hotarare se mentioneaza faptul ca, imobilul in cauza a fost edificat prin autrorizatia de construire nr 238/07.04.2005.

Conform contractului de concesiune nr 005642 din 10 mai 2004, obiectul contractului a fost “concesiunea terenului…pe care se afla amplasate restaurantul –terasa London –House…”. Deci constructia EXISTA inainte de data pretinsei autrorizatii de construire!!!

SC NOVADEX&CA SRL a preluat contractual de concesiune prin act additional nr 4 incheiat in data de 10.09.2014!!!

Din actele aneza la hotararea contestata NU rezulta faptul ca societatea cumparatoare este constructorul de buna credinta al imobilului pentru a se justifica o eventual vanzare directa a terenului aferent!!!

Motivarea hotararii, reprezinta o obligatie generala, constitutional, aplicabila oricarui act administrative. Ea este o conditie de legalitate externa a actului, care face obiectul unei aprecieri in concreto, dupa natura si contextual adoptarii sale.

Obiectivul sau este prezentarea intr-un mod clar si neechivoc a rationamentului institutiei emitente. In primul rand motivarea indeplineste o functie de transparent a procedurilor administrative in profitul cetatenilor care vor putea astfel sa verifice daca actul este sau nu intemeiat, iar in al doilea rand, aceasta permite instantei de contecios administrative sa exercite controlul de legalitate asupra actelor administrative.

In ceea ce priveste PAGUBA IMINENTA aceasta presupune producerea unui prejudiciu material in viitor si previzibil, greu sau imposibil de reparat.

In acest sens va rog sa constatati faptul ca exista un contract de concesiune, nr 005642 din 10 mai 2004, MODIFICAT PRIN 5 (cinci) acte aditionale, in derulare, pentru care municipiul Ploiesti are de incasat redeventa pana in anul 2053, de la aceeasi persoana pentru care s-a aprobat instrainarea, SC NOVADEX&CA SRL.

Redeventa anuala care trebuie achitata, a fost pentru anul 2017 in cuantum de 8.168,71 lei, redeventa care se actualizeaza annual cu indicele de inflatie.

Calculand valoarea redeventei pentru restul anilor ramasi, respective pentru 35 de ani, rezulta 35 de ani*8.168,71 lei/an= 285.904,85 lei fara a lua in calcul inflatia pentru urmatorii ani.

Deci, in BUGETUL municipiului Ploiesti, se PRODUCE O PAGUBA in cuantum de cel putin 285.904, 85 lei, prin neincasarea redeventei pentru urmatorii ani!!!

Daca luam in calcul pretul stability pentru vanzarea terenului, respective 553.658 lei si scadem din acesta redeventa pe care aceeasi societate cumparatoare ar trebui sa o achite in urmatorii ani, vom constata ca de fapt societatea cumparatoare, cumpara terenul la un prêt mult mai mic decat pretul stability prin evaluare, respective 553.658 lei – 285.904, 85 lei = 267.753, 15 lei.

Avand in vedere cele enumerate, societatea cumparatoare, prin faptul ca nu mai plateste redeventa ramasa de achitat pana la finalul contractului de concesiune, PRODUCE O PAGUBA LA BUGETUL LOCAL, PAGUBA IMINENTA!!!

In ceea ce priveste evaluarea terenului, apreciem ca si acesta a fost facuta in mod gresit, calculul fiind facut pentru un teren LIBER!!!

       NU se poate face calculul pentru un teren liber, in conditiile in care exista constructii si utilitati, care sporesc valoarea acestuia!!!

Prin evaluarea facuta s-a stabilit un prêt mai mic terenului, in defavoarea municipiului Ploiesti, ceea ce cauzeaza un prejudiciu bugetului local.

       Fata de cele anterior mentionate, si pe baza probelor si inscrisurilor, pana se vor “trezi” cei de la D.N.A.-ST Ploiesti, daca se vor “trezi” si/sau daca vor iesi din cardasia intereselor oculte prin care inoata de ceva timp, Incisiv de Prahova a solicitat in INSTANTA SUSPENDAREA actului administrativ emis ILEGAL! (Savu N.).

N.R – Dupa suspendarea actului administrative in instanta vom reveni cu dezvaluiri privind interesele oculte din spatele acestei hotarari si persoanele implicate. Va asiguram ca sunt la varful PRIMARIEI PLOIESTI!

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here